ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM-IEP ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

โครงการห้องเรียนพิเศษหลักสูตร SM-IEP ชั้น ป.๓ ปีการศึกษา ๒๕๕๘

  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ