ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ใบสมัครใบสมัครเข้าร่วม โครงการ English Summer Camp

เอกสารดาวน์โหลด : ใบสมัครเข้าร่วม โครงการ English Summer Camp.docx

  ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐

<< กลับ