ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมกิจกรรม

ขอเชิญกรรมการห้องเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน

และกิจกรรมพบปะกรรมการห้องเรียน

  ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

<< กลับ