ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

การแข่งขันสารานุกรม

การแข่งขันสารานุกรมไทย ครั้งที่ ๒๐ ระดับภาคใต้ นักเรียนระดับชั้น ป.๖  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑

เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งระดับประเทศ

และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  เป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งระดับประเทศ

  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗

<< กลับ