ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

การแข่งขัน To Be Number One

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 ระดับภาคใต้
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับรางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2559

  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

<< กลับ