ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

สอบ Tedet

ประกาศแจ้งผู้ปกครองและนักเรียน แจ้งเลื่อนวันสอบ Tedet จากเดิมวันที่ 28 สิงหาคม 2559 เป็นวันที่ 4 กันยายน 2559

http://tedet.ac.th/

  ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙

<< กลับ