ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 10/2559

พิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองนักเรียน รุ่นที่ 10/2559 ณ ห้องประชุม อาคาร 8 โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

<< กลับ