ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

งานสังสรรค์ปีใหม่ 2559

โครงการสร้างขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรของโรงเรียน งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2559

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ