ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

เด็กหญิงสุชานันท์ ลิ่วเรืองสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

และได้เข้าเฝ้าและรับรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗

  ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ