ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ป.6

นักเรียนสายชั้น ป.6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ