ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

อบรมวิถีชีวิตภูเก็ต

โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อบรมวิถีชีวิตภูเก็ต นักเรียนชั้น ป.๔ วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘

  ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘

<< กลับ