ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๘

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ระดับภูมิภาค  การประกวดเจ้าบ้านน้อยที่ดี ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๘  ระดับชั้นประถมศึกษาภาคใต้   วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ จังหวัดสงขลา

  ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘

<< กลับ