ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

เดินเทิดพระเกียรติ

ร่วมเดินพิธีถือศีลกินผัก เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๗

  ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ