ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

นิทรรศการวิชาการ "นครภูเก็ตวิชาการ" 2015

นิทรรศการวิชาการ "นครภูเก็ตวิชาการ" 2015 วันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๕๘

  ๘ เมษายน ๒๕๕๘

<< กลับ