Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสถานศึกษา

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

เครื่อข่ายสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

เครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง

สมัครสอบโครงการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ สสวท

สามารถเข้าไปสมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://genius.ipst.ac.th

ประกาศคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน

บุคลากรดูงาน คุระบุรีและ ปีนัง@มาเลเซีย

การอบรมพัฒนาประสิทธิภาพครู/บุคลากรและทัศนศึกษา
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2555
ได้ศึกษาต่อไปนี้....

- ศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา
   โรงเรียนคุระบุรี
- ศึกษาดูงานการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา
  โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
-ชมบ้านเกิด ดร.มหาเดย์  อดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเลเซีย
-ดูงานสถานที่ ณ เกาะปีนัง ชมวัดไทย พม่า วัดจีน สภาพภูมิศาสตร์
-ดูงานโรงเรียนระดับประถมและมัธยมในเมืองปีนัง ร่วมกันในการจัดกิจกรรม Exchange English Summer Camp

ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้อำนวยความสะดวกโดย เทศบาลนครภูเก็ต และ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


18.51