Get Adobe Flash player

ผู้บริหารสถานศึกษา

  • 001.jpg
  • 002.jpg
  • 003.jpg
  • 004.jpg
  • 005.jpg

เครื่อข่ายสัมพันธ์

เข้าสู่ระบบ

สังกัดเทศบาลนครภูเก็ต

เครื่อข่ายที่เกี่ยวข้อง

ประกาศคัดเลือกนักเรียนรางวัลพระราชทาน

แข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนเทศบาลนครภูเก็ต 2555

การแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียนสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประจำปี 2555
9 - 17 กรกฏาคม 2555
ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน เทศบาลนครภูเก็ต


*********************************************
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวเป็นเจ้าภาพพิธีเปิดกีฬา  ณ ศูนย์กีฬาสะพานหิน
พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอลเล่ย์บอล
ในพิธีเปิดครั้งนี้ ประธาน นายธวัชชัย ทองมั่ง  ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต
พร้อมคณะ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต
ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน สังกัดเทศบาลอย่างพร้อมเพรียง
ประมวลภาพกิจกรรม >>>> 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช


18.45