ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ

เด็กชายวัชรากร  แซ่โก๊ย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3   งานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557  วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี คุณครูผู้ฝึกสอน  คุณครูเฌนิศา  ลิ้มปาละกูล

  ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

<< กลับ