ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครนักเรียน ป. ๓ - ๕ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

รับสมัครนักเรียน ป. ๓ - ๕ เรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

<< กลับ