ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2015

รุ่น Junior  ทีม Hero   ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ระดับประเทศ   

รุ่น Pre – Teenage ทีม A-Ha  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ระดับประเทศ

ได้รับรางวัลพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 

จากการแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2015

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๘    คุณครูชรินทร  ทองเสมอ  ผู้ฝึกสอน

 

  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

<< กลับ