ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

การจัดโครงการประลองจินตคณิต คิดสนุก ครั้งที่ ๑ สำหรับนักเรียนชั้น ป. ๑ - ๒

การจัดโครงการประลองจินตคณิต คิดสนุก ครั้งที่ ๑ สำหรับนักเรียนชั้น ป. ๑ - ๒

  ๒๑ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ