ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

รางวัล หนึ่งแสนครูดี

ขอแสดงความยินดี

ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล

“หนึ่งแสนครูดี” ประจำปี 2557 จากคุรุสภา

1.คุณครูกุหลาบ  ทองแช่ม

2.คุณครูราตรี  จิณณธนพงษ์

3.คุณครูวิภัสรา  เกษมสมาน

4.คุณครูวิลาวัณย์  ซื่อสกุลไพศาล

5.คุณครูอุไร  บัวแก้ว

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

<< กลับ