ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 3/2560

ประชุมพบปะผู้ปกครองสัญจรครั้งที่ 3/2560

  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

<< กลับ