ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

จากธนาคารโรงเรียน

ประกาศแจ้ง...จากธนาคารโรงเรียน
เนื่องจากขณะนี้บริเวณ อาคาร 4 ทางขึ้นห้องธนาคารโรงเรียน กำลังปรับปรุง ไม่สะดวกสำหรับนักเรียนที่ต้องการจะฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน ให้มาติดต่อที่ ห้องปกครอง อาคาร 3 ชั้น 2

  ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

<< กลับ