ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

เอกสารดาวน์โหลด : ปฏิบัติธรรม.pdf

เชิญชวนร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ ประจำปี 2560 จังหวัดภูเก็ต

  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

<< กลับ