ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

ยินดีต้อนรับนักเรียน  เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560

วันที่ 1 พฤษภาคม 2560

  ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

<< กลับ