ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศผลนักเรียนโอนย้าย 2560

เอกสารดาวน์โหลด : ประกาศระดับชั้นประถมศึกษาปีที่-๒-ประจำปีการศึกษา-2560.pdf

ประกาศผลการทดสอบนักเรียนโอนย้าย ปีการศึกษา 2560

ให้มายืนยันสิทธิ์ วันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 น. - 15.00 น.

  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐

<< กลับ