ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้อง SM-IEP, IEP ป.3/2560

เอกสารดาวน์โหลด : iep sm-iep 3-60.pdf

ประกาศรายชื่อนักเรียนห้อง SM-IEP, IEP ป.3/2560

  ๓ มีนาคม ๒๕๖๐

<< กลับ