ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

To Be Number One 2017

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2017 ระดับประเทศ
1. รุ่น Junior ทีม HERO ได้รับรางวัลชนะเลิศที่ 1
2. รุ่น Pre-Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลที่ 2
ได้รับรางวัลพระราชทานจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

  ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

<< กลับ