ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

โครงการ Gifted

**ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน**
ได้รับการสอบคัดเลือกเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ (Gifted) โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
1.เด็กหญิงปณิตา โสตถิรวราภรณ์
2.เด็กหญิงธนพร หลักบ้าน
3.เด็กหญิงปริชญา สิทธิกุล

  ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

<< กลับ