ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

กีฬาระดับประเทศ ร้อยเอ็ดเกมส์

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่  34  ประจำปีการศึกษา  2559

“ร้อยเอ็ดเกมส์” จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่  10 – 20  ธันวาคม  2559

 

กีฬาเปตอง

กีฬาเปตองรุ่น 14 ปี หญิง ประเภทเดี่ยว 

 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์ อินทร์กัน

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น 14 ปี หญิง ประเภทเดี่ยว 

กีฬาเปตอง 14 ปี ชาย ประเภททีม 

 1. เด็กชายนพเก้า ไกรเทพ
 2. เด็กชายณัฐวุฒิ สุภาวรรณ
 3. เด็กชายรัตน โพธิ์ศรี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  กีฬาเปตอง 14 ปี ชาย ประเภททีม 

กีฬาเปตอง รุ่น 16 ปีชาย ประเภทคู่

 1. เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรฤทธิ์
 2. เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์แปลง
 3. เด็กชายศราวิน ไร่ใหญ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ  กีฬาเปตอง รุ่น 16 ปีชาย ประเภทคู่

กีฬาเปตอง รุ่น  16 ปี ประเภททีม

 1. เด็กชายณัฐวุฒิ เพ็ชรฤทธิ์
 2. เด็กชายอนุรักษ์ จันทร์แปลง
 3. เด็กชายศราวิน ไร่ใหญ่

ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬาเปตอง รุ่น  16 ปี ประเภททีม

กีฬาหมากรุกไทย

1.เด็กหญิงสุกัญญา   ศรีอ่อน   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  กีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี หญิง

2.นายสิทธิชัย    องค์วิมลการ     ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาหมากรุกไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปีชาย

กีฬาแบดมินตัน

 1. นายเปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง    รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชายเดี่ยว
 2. เด็กชายพสิษฐ์ พลมาตย์      เด็กชายชาคริต ดำรงราชศักดิ์    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชายคู่

  ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙

<< กลับ