ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

ประกาศแจ้งเกณฑ์นักเรียนเข้าเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2560

  ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

<< กลับ