ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณครูเกษียณอายุราชการ คุณครูโอนย้าย

โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
ถักทอสายใย  ร้อยดวงใจผูกพัน 
ชมพู-ขาว

แด่ครูเกษียณอายุราชการ

คุณครูสุวรรณา  วิลเลี่ยมส์

แด่ครูโอนย้าย

คุณครูกันติชา  นวลเปียน

 

  ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙

<< กลับ