ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ขอเชิญร่วมตักบาตร

ขอเชิญชวนผู้ปกครองและนักเรียน

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ***ข้าวสาร อาหารแห้ง***

เนื่องใน วันครบรอบ 99 ปี โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เช้าวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2559

ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

เชิญชวนนักเรียนจัดเตรียมอาหารแห้งมาเพื่อตักบาตร

และหากผู้ปกครองว่างเว้นจากภารกิจ

ขอเชิญร่วมทำบุญกับโรงเรียน

  ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙

<< กลับ