ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

สมัครสอบ สสวท.

ประกาศแจ้งนักเรียน......ที่มีความสนใจสมัครสอบ สสวท. ตั้งแต่ระดับชั้น ป.2 - ป.6 ให้ลงชื่อที่คุณครูประจำชั้น เพื่อจะขอใช้คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนในการสมัครสอบ โดยแจ้งที่คุณครูประจำชั้นภายในวันที่ 1 กันยายน 2559 เพื่อที่จะเริ่มสมัครสอบในวันที่ 2 กันยายน 2559

  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

<< กลับ