ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

เอกสารดาวน์โหลด : IMG.pdf

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559
สามารถติดต่อขอรับแบบประเมินได้ที่ ห้องวิชาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนีย

  ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙

<< กลับ