ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

ประธานสภาการศึกษา เยี่ยมชมโรงเรียน

ประธานสภาการศึกษา จังหวัดภูเก็ต เยี่ยมชม โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ