ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

วันไหว้ครูประจำปี 2559

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2559 วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว

 
 

  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙

<< กลับ