ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

ประกาศราชื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 รอบ 2 / 2559

ประกาศ รายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้น ม.1 รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

https://www.facebook.com/248006078712521/photos/pcb.536368256542967/536368066542986/?type=3&theater

 

https://www.facebook.com/248006078712521/photos/pcb.536368256542967/536368069876319/?type=3&theater

  ๔ เมษายน ๒๕๕๙

<< กลับ