ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

รางวัลพระราชทาน

To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2015

การแข่งขัน To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2016 ระดับประเทศ
รุ่น Junior ทีม Hero ได้รับ รางวัลชนะเลิศ
รุ่น Pre Teenage ทีม A Ha ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
วันที่ 23-24 มกราคม 2559 ณ MCC Hall The Mall Bangkapi

  ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

<< กลับ