ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

กีฬานักเรียน อปท. ครั้งที่ 33 ระดับประเทศ

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 33 ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-22 มกราคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร
ด.ช.ณัฐวุฒิ เพ็ชรฤทธิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองกีฬาเปตอง รุ่น 14 ปีชายเดี่ยว
ด.ญ.สุกัญญา ศรีอ่อน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กีฬาหมากรุกไทย รุ่น 12 ปีหญิง
ด.ช.สิทธิชัย องค์วิมลการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากรุกไทย รุ่น 14 ปีชาย
ด.ช.อดุลวิทย์ สุธีกาญจโนทัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กีฬาหมากฮอส รุ่น 12 ปีชาย
ด.ช.เปรมศักดิ์ ถนอมศักดิ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชายเดี่ยว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชายคู่
ด.ช.พสิษฐ์ พลมาตย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง กีฬาแบดมินตัน รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปีชายคู่

  ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

<< กลับ