ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประกาศของโรงเรียน

กิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชนก่อไผ่

ขอเชิญร่วมกิจกรรมห้องสมุดสู่ชุมชนก่อไผ่

  ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ