ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2559

กิจกรรมเนื่องในวันเด็ก 2559 และ

เด็กหญิงพัฒน์นรี โกยวิวัฒน์ตระกูล ได้รับเกียรติบัตรจากจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 และยังได้เยี่ยมชมห้องทำงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอีกด้วย

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ