ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

มอบของขวัญปีใหม่ 2559

ผอ.วิสา มอบของขวัญปีใหม่ให้กับ ชมรมผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีอุปการคุณกับโรงเรียนมาโดยตลอด และทางชมรมผู้ปกครองนักเรียนมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับ ผอ.วิสา  วันที่ 29 ธันวาคม 2558

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ