ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษา

เข้าค่ายลูกเสือนักเรียน ม.1-ม.2
โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
วันที่ 7-9 ธันวาคม 2558
ณ ฐานทัพเรือ จ.พังงา

  ๑๓ มกราคม ๒๕๕๙

<< กลับ