ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวกิจกรรมนักเรียน

กิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย 2558

ผลรางวัลการประกวด ประดิษฐ์กระปุกออมสิน

เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย  4 ธันวาคม 2558

รางวัลชนะเลิศ   ชั้น ป.4/3 (คุณครูอัญชลี  สุเภากิจ)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ชั้น ป.1/2  (คุณครูราตรี  จิณณธนพงษ์)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ชั้น ป.3/5  (คุณครูจิราวรรณ  แสงมณี)

ชั้น ป.4/1  (คุณครูแจ่มจันทร์  วัฒนวงศ์อนันต์)

รางวัลชมเชย  ชั้น ป.3/3  (คุณครูเจนจิรา  ชูสุวรรณ)

  ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ