ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลงานศิลปหัตถกรรม 2558

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ ๖๕ จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘

 

กิจกรรมการแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.๑ – ๓

เด็กหญิงณัฏฐธิดา   จันทร์ยัง

เด็กหญิงณัฐกฤตา   ไตรมงคลกุล

เด็กหญิงณิชาภัทร   โยธารักษ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑๙

คุณครูผู้ฝึกสอน นางสาวสุภาภรณ์  วงศ์พิพันธ์ และนางสาวอมรรัตน์ วงศ์ดาว

 

การแข่งขันกิจกรรม การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.๔ – ๖

เด็กชายธรณินทร์    เรืองสว่าง

เด็กชายศิวกร                เตียนซื่อ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๙

คุณครูผู้ฝึกสอน นางสาวนภาทิพย์  สิทธิชัย และนางอุมารัตน์  อุศมา

 

การแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.๑ – ๖

เด็กหญิงอภิญญา            นาวงศ์

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

คุณครูผู้ฝึกสอน  นายอาทิตย์  แสงเจริญ

 

การแข่งขัน เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.๑ – ๖

เด็กหญิงชัญญานุช           พลอยมอญ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ

คุณครูผู้ฝึกสอน  นายอาทิตย์  แสงเจริญ

 

 

การแข่งขัน เดี่ยวระนาดทุ้ม ป.๑ – ๖

เด็กหญิงฐิติรัตน์             ต่างจิตร

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๑

คุณครูผู้ฝึกสอน  นายอาทิตย์  แสงเจริญ

 

การแข่งขัน เดี่ยวระนาดเอก ป.๑ – ๖

เด็กหญิงวารยา              คงเทพ

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ ๙

คุณครูผู้ฝึกสอน  นายอาทิตย์  แสงเจริญ

 

การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข

ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ ๒

ครูผู้ฝึกสอน นางสมถวิล  พรหมฤทธิ์

               นายบุญฤทธิ์  หนูหอ

               นายวิรัตน์   พินิจรัมย์

               นายคณิต  แก้วงาม

  ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ