ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

กิจกรรมของโรงเรียน

วิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 3

ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว และโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว จัดการแข่งขันวิ่งการกุศล มินิมาราธอน “วิ่งกินลม ชมเมืองเก่าภูเก็จ” Phuket Old Town Run ครั้งที่ 3 วันที่ 6 ธันวาคม 2558

  ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ