ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น 2558

เด็กหญิงพนิชชา  เริงนพดล  ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับที่ 2 ระดับประเทศ   พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ครูผู้ฝึกสอน นางสาววรรณี  ฐิติมานะกุล

 

เด็กหญิงสุวดี  เขียวย้อย   ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง   ระดับประเทศ  

โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กลุ่มสาระภาษาไทย   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ครูผู้ฝึกสอน  นางสุมาลี  เฟื่องแก้ว

  ๒ ธันวาคม ๒๕๕๘

<< กลับ