ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

เด็กเก่ง เด็กดี บางเหนียว

รางวัลเทควันโด

ด.ญ.วิชญาพร เชื้อจันทร์ ชนะเลิศ ประเภท พุมเซ่ทีม 3 คน หญิง สาย แดง (สังกัดทีม ชมรมเทควันโดจังหวัดภูเก็ต) การแข่งขันกีฬา เทควันโดเทิดพระเกียรติ 5 ธค. 2558 ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558

  ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

<< กลับ