ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว


โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การบริการการสถานศึกษา

โรงเรียนในเครือ
เทศบาลนครภูเก็ต
ลิงค์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้ปกครองส่งนักเรียนชั้นป.๕–๖ และม.๑-๒

ขอเชิญผู้ปกครองส่งนักเรียนชั้นป.๕–๖ และม.๑-๒

เข้าร่วมค่าย English Summer Camp

ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม ๕ เมษายน ๒๕๕๘

รวม ๑๕ วัน

 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.bangneaw.net / ดาวน์โหลด / ใบสมัคร English Summer Camp

  ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

<< กลับ